اسپرم

دستورالعمل جمع آوري نمونه مايع مني (اسپرم)

1-نمونه بايد ترجيحاً در آزمايشگاه تهيه شود و چنانچه اين امر ممكن نباشد، نمونه بايد در مدت كمتر از نيم ساعت به آزمايشگاه تحويل داده شود.

2-در هنگام تحويل نمونه به آزمايشگاه زمان دقيق جمع آوري آنرا به مسئول پذيرش اعلام نمائيد.

3-نمونه بايد پس از 3 تا 5 روز پرهيز از نزديكي يا انزال تهيه شود. نمونه هايي كه قبل از 2 روز و پس از 7 روز از آخرين نزديكي جمع آوري شود براي انجام آزمايش مناسب نيست.

4-وجود تب در خلال 3 روز پيش از انجام آزمايش نتيجه را تحت تأثير قرار   مي دهد.

5-بهترين نمونه مني، نمونه‏اي است كه از طريق تحريك مصنوعي و در آزمايشگاه جمع آوري گردد.

6-نمونه جمع آوري شده توسط كاندوم براي آزمايش مناسب نيست.

7-دقت شود تمام نمونه در ظرف مخصوص جمع آوري گردد. چنانچه فقط قسمتي از نمونه در اختيار آزمايشگاه قرار داده شود باعث بدست آمدن نتيجه غيرواقعي خواهد شد.

8-از قراردادن نمونه در حرارت كمتر از صفر و بالاتر از 40 درجه سانتيگراد خودداري نموده و سعي كنيد تا زمان تحويل نمونه به آزمايشگاه آنرا در دماي نزديك به حرارت بدن (37 درجه) نگهداري كنيد.

9-قبل از ريختن نمونه به داخل ظرف بهتر است با در دست گرفتن ظرف، دماي آنرا به نزديك درجه حرارت بدن (37 درجه) برسانيد.

10-نمونه اي كه از زمان جمع آوري آن بيش از يك ساعت گذشته باشد، فاقد ارزش مي باشد.

                                                                                                                                                       آزمايشگاه پاتوبيولوژي پورسینا