ادرار کامل و کشت

راهنماي آموزش كشت ادرار

 

بيمار عزيز:

لطفاً جهت آزمايش كشت ادرار نكات زير را رعايت فرمائيد:

1- نمونه كشت را از اولين ادرار صبحگاهي تهيه كنيد.

2- ابتدا ناحيه تناسلي را كاملاً با آب و ترجيحاً با آب و صابون كاملاً شسته و پاك كنيد.

3- مقداري از ادرار را دفع كرده و از وسط ادرار در ظرف استريلي كه در اختيار شماست بريزيد.

4- چنانچه داروي آنتي بيوتيك استفاده مي كنيد به آزمايشگاه اطلاع دهيد و نمونه كشت را بعد از قطع دارو به آزمايشگاه تحويل دهيد و چنانچه دارو را  قطع كرده ايد حداقل 5 روز از مصرف آخرين روز دارو گذشته باشد.                                                 

                                                                 آزمايشگاه پاتوبيولوژي پورسینا