خون مخفی در مدفوع

راهنماي آموزش خون مخفي در مدفوع

 

1- 72 تا 48 ساعت پيش از انجام آزمايش و در طي دوره جمع آوري نمونه مدفوع از خوردن سبزي، گوشت قرمز، گوشت‏سفيد، ماهي و شلغم خودداري نمائيد.

2-48 ساعت پيش از انجام آزمايش از دارو هاي زير استفاده نفرمائيد:

آهن- ايندومتاسين- آسپرين- بروفن- كورتون ها- ويتامين C

3-درصورت خونريزي از لثه در حين تميز نمودن دهان و دندان در طي 48 ساعت پيش از انجام آزمايش از مسواك زدن و كشيدن نخ دندان اجتناب فرمائيد.

4-نمونه بايد سريعاً به آزمايشگاه تحويل داده شود.

5-نمونه نبايد با ادرار يا ساير مواد آلوده شود.

 

                                                                  آزمايشگاه پاتوبيولوژي پورسینا